Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

通 告
提要:越南福門〈Hóc Môn〉禪堂舉辦第1、2級課程

​獲得兩位掌門師父之照准,中央禪堂對各門生和親友通告,微妙法行禪法門2022年元月份在越南福門〈Hóc Môn〉禪堂舉辦
第1、2級課程的時間表。

​地址:​29/8R Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
​Xã Thời Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, VietNam
​導師:​勞肖霞〈Lao Tiếu Hà〉
​阮國慶〈Nguyễn Quốc Khánh〉
​連絡:​​勞一君〈Lao Nhất Quân〉
​電話:​​+84 (090) 233 3525
​電郵:​​info@DasiraNarada.org

​第1和2級課程上課時間表;
​從星期一,2022年元月10日至星期六,元月15日。

​建議意欲參加就讀上述課程的各門生之親友早日登記以便安排。

微妙法行禪
安那罕中央禪堂

Forums: 

Monthly archive