Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2021 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Địa chỉ : 63-65 Đường Nguyễn Thị Song, Khu Phố 1, Phường 3
Thị Xã Kiến Tường, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Phụ tá Gỉang Huấn: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Võ Thị Lụa
Phone: + (84) 942 737 879
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 03 đến thứ Bảy, 20 tháng 03 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Ngô Văn Nam & Ngô Văn Tiến
Phone: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 03 đến thứ Bảy, 27 tháng 03 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2021 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 91&24 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 đến thứ Bảy ngày 27 tháng 03 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 12 tháng 04 đến ngày 17 tháng 04 năm 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 488 181, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 đến thứ Bảy ngày 27 tháng 02 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2021 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 15 tháng 02 đến ngày 20 tháng 02 năm 2021.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Phong Châu.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Phong Châu.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phong Châu. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phong Châu phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Phong Châu đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS