Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 4 Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại ,
tỉnh Bến Tre Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trần Hoàng
Phone: (+84) 918 505 222
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 4 đến thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh,

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 19 tháng 04 đến thứ Bảy ngày 24 tháng 04, 2021.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Nha Trang, Việt Nam.

Địa chỉ : 664 Đường 23/10 Tổ 9 thôn Phú Thạnh, xã Vĩnh Thạnh
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga
Liên lạc: Nguyễn Thị Tốt
Phone: (84) 0914 016 797
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 04 đến thứ Bảy, 10 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 & 4 năm 2021 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 29 tháng 3 đến thứ Bảy, 03 tháng 4 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2021 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Ngọc Sinh
Phone: (84) 0989 466 848
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 03 cho đến thứ Bảy, 27 tháng 03 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 208A phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Nguyễn Xuân Tĩnh
Phone: + (84) 973 758 977
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 4 đến thứ Bảy, 24 tháng 4 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS