Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 4 năm 2022 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 24 tháng 04 năm 2022.

Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Vancouver

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Vancouver

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vancouver. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vancouver phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Vancouver đã biểu quyết để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Ban điều hành thiền đường:
Trung tâm trưởng: Vũ Thúy Phương (ĐT : 778 239 8538)
Trung tâm phó (ngoại vụ): Vivian Phùng
Trung tâm phó (nội vụ): Hương Nguyễn
Thủ quỹ: Vân Mỹ Ngọc, Tina Hồ

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2022 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Nguyễn Thị Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 25 tháng 4 đến thứ Bảy, 30 tháng 4 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 & 05 năm 2022 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Địa chỉ : 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Huỳnh ngọc Tuyết
Phone: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2022 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 112, Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài

Liên lạc: Phạm Ngọc Tuấn
Phone: (84) 033 845 3904
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 5 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2022 tại thiền đường Quảng Yên, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 112, Hoàng Hoa Thám, Phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Phạm Ngọc Tuấn
Phone: (84) 033 845 3904
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 02 tháng 5 đến thứ Bảy, 07 tháng 5 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2022 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 91&24 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 05 năm 2022.

Lịch trình chuyến hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn tại Nha Trang

Lịch trình hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn

1, Ngày 13/05/2022
Đón Thầy Cô Chưởng Môn và đồng môn từ sân bay về khách sạn Champa Island Nha Trang .
Địa chỉ: 304 đường 2/4 phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang
- Dùng cơm tối tại khách sạn

2, Ngày 14/05/2022
- Buổi sáng 9h viếng thăm TĐ Nha Trang và dùng cơm trưa .
- Buổi chiều 16h viếng thăm TĐ Phong Châu và dùng cơm tối .

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS