Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2021 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/11 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Trịnh Huệ Khanh
Phone: (+84) 0908752681
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 05 đến thứ Bảy, 15 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 đến thứ Bảy, 15 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Ngọc Sinh
Phone: (84) 0989 466 848
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 04 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : km số 6 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp
15Phone: (84) 098-559-2688
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 04 đến thứ Bảy, 24 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam

Ngày 23 tháng 3 năm 2021

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị hậu

Liên lạc: Nguyễn Thu Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 4 đến thứ Bảy, 17 tháng 4 năm 2021.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Nguyễn Thu Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 4 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : 468/1D Đường 2 Tháng 9, Phường Nguyễn An Ninh,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Võ Thị Hồng, Nguyễn Thị Nhài
Liên lạc: Vũ Tất Thắng
Phone: +84 903 700 723
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 đến thứ Bảy ngày 10 tháng 4 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS