Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ : 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Lương, Anh Thư, Vân Anh,
Vương Kim Thủy, Ông Đông, Ông Chánh

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 cho đến thứ Bảy, 23 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 & 6
năm 2022 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Chu Đương, Phượng Đoàn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 30 tháng 5 / 2022 đến thứ Bảy, 04 tháng 06 / 2022.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 05 tháng 06 năm 2022.

Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Hóc Môn

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Hóc Môn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hóc Môn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vancouver phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Vancouver đã biểu quyết để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2022 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
Fairfield NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Quang Huyện & Bùi Thị Kim Anh
Phone: 0404382998 & 0425005088
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 16 tháng 05 năm 2022 đến ngày 21 tháng 05 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2022 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Võ Văn Bia
Phone: (84) 098 6356 794 – 036 2203 036
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 02 tháng 05 đến thứ Bảy, 07 tháng 05 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS