Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2022 tại thiền đường Kiến Tường, Việt Nam.

Địa chỉ : 63-65 Đường Nguyễn Thị Song, Khu Phố 1, Phường 3
Thị Xã Kiến Tường, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Võ Thị Lụa
Phone: + (84) 942 737 879
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 13 tháng 06 đến thứ Bảy, 18 tháng 06 năm 2022.

Lớp học Cấp 1 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2022 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Minh Tran, Hien Ngoc Dam & Hoang Kim Son
Phụ tá GH: Sharon Tran, Tinh Nghi Luong

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1: Từ thứ Năm, ngày 26 tháng 05 đến thứ Bảy, 28 tháng 05 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2022 tại thiền đường New York, USA.

Địa chỉ : 16 Allen Street,
New York, NY 10002

Giảng Huấn: Johnson Tran, Huy Nguyen, Hung PangNg

Liên lạc: Mr. Wu & Mrs. Phuong Long & Mrs. Betty Leong
Phone: 917-238-2889 & 917-724-7368 & 917-968-3606
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 13 tháng 6 cho đến thứ Bảy, 18 tháng 6 năm 2022.

Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Phú Mỹ

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm thêm
Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Phú Mỹ

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phú Mỹ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phú Mỹ phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó mới và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Phú Mỹ đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2022 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến, Trần Hùng
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 06 đến thứ Bảy, 25 tháng 06 năm 2022.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2022 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô, Huỳnh Hiếu Tiến
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 06 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2022 tại thiền đường Phú Mỹ, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 6, xã Tóc Tiên, Huyện Phú Mỹ,
Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Ngọc Sinh
Phone: (84) 0989 466 848
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 06 cho đến thứ Bảy, 11 tháng 06 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS