Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Thiền đường Hạ Long
Tầng 24 Chung cư Goldland Plaza
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị hậu

Liên lạc: Nguyễn Kiêm Minh
Phone: (+84) 0373 004 580
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17/05 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 05 đến thứ Bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 & 6 năm 2021 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Nguyễn Quốc Khánh
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Hải Hà.

TTHÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại Thiền đường Hải Hà.

Địa chỉ : P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Liên lạc: Nguyễn Thị Mai Hòa & Trần Huy Nam
Phone: + (84) 868 071 263 & 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 đến thứ Bảy, 15 tháng 05 năm 2021.
Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 488 181, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 đến thứ Bảy ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (84) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 đến thứ Bảy, 24 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 04 năm 2021.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Hồng Bàng 3 tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Hồng Bàng 3 tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Hồng Bàng 3 để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Số 1, đường Hồ Đắc Di, Phường Tây Thạnh,
Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Quận Tân Phú. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Hồng Bàng 3 tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 29/03/2021.
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS