Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 & 7
năm 2021 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Chu Đương, Phượng Đoàn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 28 tháng 6 / 2021 đến thứ Bảy, 03 tháng 07 / 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 04 tháng 07 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2021 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Long Vương
Phone: +61 452 488 181, +61 434 508 818
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 tháng 06 đến thứ Bảy ngày 12 tháng 06 năm 2021.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hong Kong.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hong Kong.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hong Kong. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Hong Kong phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hong Kong đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Law Siu Chun (ĐT : +852 6360 3461)
Trung tâm phó (ngoại vụ): Simon Au Yeung (ĐT : +852 9225 9861)
Trung tâm phó (nội vụ): Candy Leung
Thủ quỷ: Or Wai Ying
Tổng vụ: Liu Mei Yuk

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 năm 2021 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Liên lạc: Lê Văn Ngải & Trịnh Thị Thanh
Phone: (+84) 0985291068 & (+84) 0912392789
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2021 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 1, 5, 7, 8)

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh

Liên lạc: Phạm Thị Phương Loan
Phone: (84) 0913 547 378
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS