Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Milpitas, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2021 tại thiền đường Milpitas, USA.

Địa chỉ : 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà, Lâm Bích Nga

Liên lạc: Võ Hồng Sơn
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 31 tháng 10 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hà Nội. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hà Nội phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Thăng Long, thay đổi sang địa chỉ mới từ 9:00 sáng ngày 15/10/2021, tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: NHÀ HỘI HÔP SỐ 10
số 5 ngõ 198 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Surrey, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Surrey, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2021 tại thiền đường Surrey, Canada.

Địa chỉ : 105A - 14727 – 108 Ave.
Surrey, BC. CANADA

Giảng Huấn: Trần Quốc Tài

Liên lạc: Hoang Tu
Phone: 604-805-5654
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 tháng 10 đến thứ Bảy, 23 tháng 10 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Thiền đường Boston 15 năm phục vụ, Hoa-kỳ, 09-2021

BẢN TIN

Boston Thứ Sáu 10/09/2021. Vào lúc 5.00 giờ chiều dưới sự chủ toạ của Nhị vị Chưởng Môn là Thầy Nguyễn đức Thuận và Cô Nguyễn ngọc Hải, Đại-hội Tri-Ân đã khai mạc sau 15 năm phục vụ của Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền (VDPHT) tại Trung tâm Boston: 1073 Hancock Street, Quincy, Massachusetts.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 09 năm 2021 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Minh Tran, Hien Ngoc Dam & Hoang Kim Son
Phụ tá GH: Huy Nguyen

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 09 đến thứ Bảy, 25 tháng 09 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Milpitas, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2021 tại thiền đường Milpitas, USA.

Địa chỉ : 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà, Lâm Bích Nga
Phụ tá GH: Nguyễn Thiện Tân

Liên lạc: Võ Hồng Sơn
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 tháng 8 đến thứ Bảy, 14 tháng 8 năm 2021.

THÔNG BÁO V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu. Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2021 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 12 tháng 07 đến ngày 17 tháng 07 năm 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 18 tháng 07 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS