Bài phỏng vấn TĐ Brisbane & Goodna của Đài phát thanh SBS Australia

Bài phỏng vấn TĐ Brisbane & Goodna
của Đài phát thanh SBS Australia

Thiền thường được nghĩ là một trong những phương cách hữu hiệu để giúp con người thân an tâm lạc. Có nhiều phương pháp hành thiền khác nhau, mà trong đó thiền Phật giáo hoặc Yoga là những cách mà chúng ta thường nghe nói đến nhiều nhất.

Phóng viên HƯNG VIỆT VÀ MỸ DUNG

Nhưng hôm nay chúng tôi xin mời quý thính giả đến hai Trung tâm thiền đường ở Darra và Inala (tức Trung tâm Goodna cũ) để tìm hiểu thêm về một nét sinh hoạt của đồng hương Queensland qua pháp môn có tên là Vi Diệu Pháp hành thiền tức Divine Dharma Meditation.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2021 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 06 tháng 12 đến ngày 11 tháng 12 năm 2021.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 12 tháng 12 năm 2021.

Quyết định chấp thuận việc thay đổi tên thiền đường Cabramatta bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường New South

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định chấp thuận việc thay đổi tên thiền đường Cabramatta
bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường New South Wales

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Cabramatta. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Cabramatta phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định chấp thuận việc thay đổi tên Thiền đường Cabramatta thành Thiền đường New South Wales;

Đồng thời bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó mới của thiền đường New South Wales kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường New South Wales đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 & tháng 01 năm 2022 tại thiền đường New York, USA.

Địa chỉ : 16 Allen Street,
New York, NY 10002

Giảng Huấn: Hung Tran

Liên lạc: Rose
Phone: 212-964-2480
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1: Từ thứ Năm, ngày 09 tháng 12 cho đến thứ Bảy, 11 tháng 12 năm 2021.
Cấp 2: Từ thứ Năm, ngày 20 tháng 01 cho đến thứ Bảy, 22 tháng 01 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2021 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Minh Tran, Hien Ngoc Dam & Hoang Kim Son
Phụ tá GH: Huy Nguyen

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 11 đến thứ Bảy, 20 tháng 11 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 11 & 12 năm 2021 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 29 tháng 11 đến ngày 04 tháng 12 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Long Vương
Phone: +61 452 488 181, +61 434 508 818
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 12 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 12 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2021 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Địa chỉ : 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Chi

Liên lạc: Huỳnh Ngọc Tuyết
Phone: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08/11 đến thứ Bảy, ngày 13/11 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS