Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Western Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : Level 1 5A/291-303 The Horsley Drive,
Fairfield NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn
Liên lạc: Lê Quang Huyện & Bùi Thị Kim Anh
Phone: 0404382998 & 0425005088
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 04 tháng 07 năm 2022 đến ngày 09 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2022 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh,

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 20 tháng 06 đến thứ Bảy ngày 25 tháng 06, 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 06 năm 2022 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Lê Văn Ngải
Phone: (+84) 0985291068
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 7 năm 2022 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2022 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : 468/1D Đường 2 Tháng 9, Phường Nguyễn An Ninh,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Võ Thị Hồng, Nguyễn Thị Nhài
Liên lạc: Vũ Tất Thắng
Phone: +84 903 700 723
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 đến thứ Bảy ngày 25 tháng 6 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS