Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4, Xã Long Sơn ,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Mũi Né

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Mũi Né

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Mũi Né. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Mũi Né phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Mũi Né đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Huế.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Huế.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại Thiền đường Huế.

Địa chỉ : Nhà văn hóa thành phố, số 65 Trần Hưng Đạo,
Phường Phú Hòa, Thành Phố Huế

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Liên lạc: Nguyễn Thị Hoa
Phone: + (84) 916 675 625
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 12 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Huế.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Huế.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại Thiền đường Huế.

Địa chỉ : Nhà văn hóa thành phố, số 65 Trần Hưng Đạo,
Phường Phú Hòa, Thành Phố Huế

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Nguyễn Thị Hoa
Phone: + (84) 916 675 625
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 tháng 12 đến thứ Bảy, 12 tháng 12 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2020 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi
Liên lạc: Lâm Minh Hướng & Dương thị Ngọc Hương
Phone: (84) 0905 582 888 & 0934 779 888
Email: info@DasiraNarada.org

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS