Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 2 năm 2022 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 2 & tháng 3 năm 2022 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 1, 5, 7, 8)

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh & Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Phạm Thị Phương Loan
Phone: (84) 0913 547 378
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2022 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia.

Địa chỉ : Chroy Chang Var,
Phnom Penh, Cambodia

Giảng Huấn: Bunkorn Yun, Chi Nguyễn

Liên lạc: Mrs KEO Mom & Mr. SIM Kong
Phone: +885-88 788 8888 / +855-12 887 989
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 đến thứ Bảy, 12 tháng 02 năm 2022.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 13 tháng 02 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2022 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh,

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 10 tháng 01 đến thứ Bảy ngày 15 tháng 01, 2022.

Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng Thiền đường Sydney

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng Thiền đường Sydney

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Sydney. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Sydney phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Sydney đã biểu quyết chọn vào ngày 16/12/2021 để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Minh Thư ĐT: +61 416 295 159

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 05 năm 2022 tại thiền đường St Petersburg, Florida.

Địa chỉ : 11100 66th St. N. #19,
Largo, FL 33773, USA

Giảng Huấn: Hoàng Tùng Trần & Linh Lê

Liên lạc: Tuấn Hoàng
Phone: (813) 501-9348
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 cho đến thứ Bảy, 28 tháng 05 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS