Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Cần Thơ

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm thêm
Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Cần Thơ

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Cần Thơ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Cần Thơ phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó mới và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Cần Thơ đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Trần Thị Mỹ Dung ĐT: 0918 058 499
Trung tâm phó: Đinh Thị Lệ Hoa
Lý Thị Bích Liên
Ủy viên Ban chấp hành: Nguyễn Thanh Minh
Lâm Kiêt, Lâm Dậu
Nguyễn Trường Nghiệp

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4, Xã Long Sơn ,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 đến thứ Bảy ngày 23 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn Kim Cang, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp
15Phone: (84) 098-559-2688
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 10 tháng 07 năm 2022.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn Kim Cang, xã Thanh Lang, huyện Thanh Hà,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp
15Phone: (84) 098-559-2688
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 04 tháng 07 đến thứ Bảy, 09 tháng 07 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Căn hộ 2403 Chung cư Goldland Plaza
536 Nguyễn Văn Cừ, TP Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp
Liên lạc: Nguyễn Kiêm Minh
Phone: (+84) 0373 004 580
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn
Liên lạc: Nguyễn Thị Minh Thư, Chu Đang Đông & Trần Phước Đạt
Phone: +61 416 295 159 & +61 416 260036 & +61 434 090 398
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 07 năm 2022 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm & Võ thị Ngọc Nga
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 18 tháng 07 đến thứ Bảy, 23 tháng 07 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS