Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2021 & tháng 01 năm 2022 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 27 tháng 12 năm 2021 đến ngày 01 tháng 01 năm 2022.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 12 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Surrey, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Surrey, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 tại thiền đường Surrey, Canada.

Địa chỉ : 105A - 14727 – 108 Ave.
Surrey, BC. CANADA

Giảng Huấn: Trần Quốc Tài

Liên lạc: Hoang Tu
Phone: 604-805-5654
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 19 tháng 12 năm 2021.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2021 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/11 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trịnh Huệ Khanh
Phone: (+84) 0908752681
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 13 tháng 12 đến thứ Bảy, 18 tháng 12 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Milpitas, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Milpitas, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2021 & tháng 01 năm 2022 tại thiền đường Milpitas, USA.

Địa chỉ : 483 Los Coches St
Milpitas, CA 95035

Giảng Huấn: Lâm Bích Ngà, Lâm Bích Nga
Phụ tá GH: Nguyễn Thiện Tân

Liên lạc: Võ Hồng Sơn
Phone: (510)-735-1939
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27/12/2021 đến thứ Bảy, ngày 01/01/2022.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Hải Hà, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Hải Hà, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hải Hà, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hải Hà phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Hải Hà, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau
Địa chỉ: Phòng 2807B, TânViệt Tower, Đức Thượng,
huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Dixie, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Dixie, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2021 tại thiền đường Dixie, Canada.

Địa chỉ : 14 Stock Ave, Etobicoke
Ontario M8Z 5C4 CANADA

Giảng Huấn: Nguyễn Lương Đức & Nguyễn thị Thúy Nga

Liên lạc: Nguyễn Lương Ngọc (Norm) & Ms. Fung (tiếng Hoa)
Phone: (437) 778 2359 & (647) 300 0909
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 đến thứ Bảy, 27 tháng 11 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS