Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng Thiền đường Sydney

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng Thiền đường Sydney

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Sydney. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Sydney phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Sydney đã biểu quyết chọn vào ngày 16/12/2021 để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Minh Thư ĐT: +61 416 295 159

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 03/01/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive