Quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Cần Thơ

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm thêm
Trung tâm phó, Ban chấp hành Thiền đường Cần Thơ

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Cần Thơ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Cần Thơ phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm thêm Trung tâm phó mới và Ban chấp hành của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Cần Thơ đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Trần Thị Mỹ Dung ĐT: 0918 058 499
Trung tâm phó: Đinh Thị Lệ Hoa
Lý Thị Bích Liên
Ủy viên Ban chấp hành: Nguyễn Thanh Minh
Lâm Kiêt, Lâm Dậu
Nguyễn Trường Nghiệp

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 20/06/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive