NS.49_Dien van Mung Sinh Nhut To

DIỂN VĂN MỪNG SINH NHỰT TỔ
Môn sinh Kim (Thiền Đường Surrey)
Ngày 14 tháng 10 năm 2011

Kính thưa đức Sư Tổ DASIRA NARADA, Thầy Cô Chưởng Môn, Ban Giảng huấn và các anh chị em đồng môn.

Xin các bạn một tràng pháo tay nồng nhiệt dâng lên Đức Sư Tổ DASIRA NARADA, kính mừng đại lễ Sinh Nhựt lần thứ 165 của Ngài, kính xin Ngài chứng minh cho tấm lòng thành kính và tri ân sâu xa của chúng con dâng lên Ngài.

Kính thưa thầy cô thật là một hạnh phúc bất ngờ khi mà TĐ Surrey chúng em được thầy cô và các anh chị đến để cùng tham dự ngày tổ chức mừng sinh nhựt Tổ. Xin các bạn một tràng pháo tay thật nồng nàn nói lên lời cảm tạ về sự quan tâm và ưu ái của thầy cô và các anh chị TĐ Seattle dành cho chúng em, đã khích lệ cho buổi lễ hôm nay thêm phần náo nức và long trọng!

Kính thưa Đức Sư Tổ DASIRA NARADA, cuộc đời của chúng con từ khi hữu duyên được làm môn sinh của Ngài, tâm hồn con cảm thấy ấm áp, dẫu biết rằng mình vẩn trôi dạt giữa biển trần đau khổ, nhưng chúng con đã không thấy bị lạc loài, bởi vì đâu đâu chúng con cũng cảm thấy có bàn tay Ngài che chở!

Và tâm của chúng con từng ngày được mở rộng nhờ sự thương yêu, giáo hóa của nhị vị ân sư,thêm nữa các luân xa kể từ ngày được khai mỡ, sức nhiệm mầu quả đã vượt quá trí tượng của chúng con! Dùng đôi bàn tay, theo lời Ngài chỉ dạy, dọc theo đường đời cứu khổ, phò nguy! Nhưng đường đời cũng còn lắm thị phi, nên cũng có lúc chúng con phải ngậm ngùi tan tác..! Dẫu như thế nào chúng con cũng một lòng vững bước, nguyện trong tâm mong báo đáp ơn Ngài! Ơn thị hiện cứu muôn người tỉnh thức.

Kính xin Ngài gia hộ, độ trì lực cho chúng con, những môn sinh theo Ngài tu học, luôn giữ vững được tâm tánh thanh cao, lòng từ luôn rộng mỡ, thương yêu và giúp đỡ, tha thứ và hòa đồng, độ mình rồi độ người, luôn tỉnh thức để hành trì Bồ Tác Đạo.

Chúng con nguyện học hiểu chân lý cao siêu của Ngài để lại và siêng năng thực hành lời dạy của Ngài.

Đời giúp ta sáng trên đường đạo.
Ta giúp đời trong lúc lâm nguy.

Chúng con huynh đệ đồng môn, luôn khuyến khích nhau, an ủi nhau, cổ vỏ nhau, cùng chung xây dựng và bão trì Thiền Đường, nơi tịnh độ giữa trần gian mà Tổ đã xây dựng cho chúng con, có chỗ để tu học, có nơi để lập công bồi đức, trả nợ cho đời, cô” gắng theo cho kịp cơ tiến hóa của trời đất.

Kính thưa Đức Sư Tổ DASIRA NARADA

Một lần nữa chúng con xin chân thành cảm tạ ơn thị hiện của Ngài ở thế giới ta bà này. Chúng con đồng tâm chúc mừng sinh nhựt lần thứ 165 của Ngài, Đức Sư Tổ muôn vàng kính yêu của chúng con!

Forums: 

Monthly archive