Mã Ái Huệ, Cảm Tưởng sau lớp cấp 6, Vủng Tàu

Mã Huê Vủng Tàu
Cảm Tưởng sau lớp cấp 6

Kính Thưa Đức Sư Tổ DASIRA NARADA ,kính thưa Thầy Cô, kính thưa quí vị đồng môn.

Hôm nay tôi xin phép được chia sẻ với quí vị đồng môn, qua những nhận thức được trong 3 ngày tu học cấp 6 vừa qua của pháp môn VDPHT. Tôi cảm nhận rằng qua lời giảng dạy của Thầy Cô, đã từng bước dẫn dắt chúng ta , từng bước khiến tâm ta hướng thượng với một đạo lý minh triết, chưa từng có ở thế gian này. Với đạo lý như thế hai vị MINH SƯ , đã dẫn đắt được các đệ tử trên con đường tu học chân chánh trỡ về nguồn cội với tình thương và sự hiểu biết. Quả thật là một duyên lành đưa đến cho phần đời còn lại cuả chúng ta, đã đuợc thụ nhận những bài pháp cao siêu này, để sớm trở về với quê hương tinh thần của mình. Cộng với sự thiền định, qua từng cấp tu học, từ cấp 1 cho đến cấp 5. Nếu các bạn đã làm đúng theo những gì được hướng dẫn trong từ các lớp học, thì đã dần dần các bạn đã giác ngộ, nhận ra cái đúng và cái sai, điều tốt và điều xấu, biết tu sữa thì tâm và thân của chúng ta mỗi ngày một khoẻ mạnh và an vui. Trong lúc hành thiện giúp đời , phải biết thương yêu tha thứ, phải có tâm bình đẳng. Việc giúp đỡ mọi người coi như là bổn phận của mình đối với đời, biết dấn thân phụng sự tạo dựng đạo nghiệp vững chắc từng bước từng cấp đi lên. Thì vào ngay trong cấp 6 này chúng ta sẽ cảm nhận được ngay một sự thanh nhẹ tất cả tỏa ra từ chân tâm. Từ điều thanh nhẹ này chúng ta có thể hoà nhập với tần số thanh cao hơn. Lúc bấy giờ chúng ta sẽ hiểu thế nào là Thánh Nhân thì còn gì đau khổ khi ngồi thiền, còn sợ gì thằng phàm ngã làm chủ được bản thể của chúng ta, thì còn sợ gì bị lôi cuốn lại trở về kiếp phàm phu được.

Kính thưa các bạn, nghĩ lại cuộc đời quả thực ngắn ngủi, vô thường, phần đời còn lại cuả chúng ta, quả thật là đại duyên, có lẽ với căn tu từ bao kiếp nay mới gặp lại Thầy Cô. Tình Thầy Trò sống lại qua bao kiếp, tiếp tục phát triển duyên lành để Thầy Cô dẫn dắt chúng ta trên con đường Tu Học tiến hoá để trở về.

Hỡi các bạn! hãy mở tâm ra để trí tuệ sáng suốt hầu sớm nhận được lời giảng dạy của hai vị MINH SƯ đã dày công, tận sức tư duy ra ĐẠO LÝ siêu việt này dìu dắt cho chúng ta nói riêng và cho cả nhân loại trên thế gian nói chung, hiện tại con người thực đang đứng trên bờ vực thẩm, nếu không vượt qua được sự bế tắc, nếu không giải quyết được những mâu thuẩn sẽ đưa con người đến bờ tận diệt. HÃY ĐỀN ƠN TỔ ƠN THẦY CÔ, sự đền ơn có ý nghĩa nhứt là tiếp tay với Thầy Cô hành Pháp giúp đời và mỡ rộng pháp Tổ đến cho mọi người, đó cũng là sự tiến hoá của chúng ta.

Xin cảm ơntất cả quí vị đồng Môn

Mã Ái Huệ.

Forums: 

Monthly archive