Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 01 năm 2022 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Phạm Thị Thùy Oanh
Phone: (+84) 0909750696
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 01 đến thứ Bảy, 08 tháng 01 năm 2022.
Địa chỉ : 360/17/11 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 09 tháng 01 năm 2022.
Địa chỉ : Ấp 2, Xã Phước Vân, Huyện Cần Đước,
Tỉnh Long An, VIỆT NAM

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive