Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thị Nại - Quy Nhơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Thị Nại - Quy Nhơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 9 & 10 năm 2022 tại thiền đường Thị Nại - Quy Nhơn, Việt Nam.

Địa chỉ : 193 đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Thị Nại,
Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Giảng Huấn: Đương Chu, Phượng Đoàn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 26 tháng 09 đến thứ Bảy, 01 tháng 10 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2022 tại thiền đường Richmond, Canada.

Địa chỉ: 9760 Herbert Road,
Richmond, B.C Canada

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Luong & Or Wai Ching
Liên lạc: Georgiana (Fung Lan)
Phone: (604) 771-6508
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 03 tháng 10 đến thứ Bảy, ngày 08 tháng 10 năm 2022.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 09 tháng 10 năm 2022.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Qui Nhơn tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Qui Nhơn tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Qui Nhơn để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
193 Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Thị Nại,
Thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, Việt Nam

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Qui Nhơn. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Qui Nhơn tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 02/08/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 08 năm 2022 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/19 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông,
Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Võ thị Ngọc Nga

Liên lạc: Huỳnh Thị Ngọc Thanh
Phone: (+84) 0907 886 787
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 tháng 08 đến thứ Bảy, 20 tháng 08 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2022 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ : 153 Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang ,
quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng, Nguyễn văn Khánh,
Ngô thị Thanh Hương
Phone: (84) 0905 582 888 & 0982 312 331 & 0795 415 143
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 9 năm 2022 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long

Giảng Huấn: Anh Thư Nguyễn, Vân Anh Nguyễn
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 09 đến thứ Bảy, 24 tháng 09 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2022 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 tháng 8 đến thứ Bảy, 13 tháng 8 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS