Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Lê Văn Ngải
Phone: (+84) 0985291068
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Võ Văn Bia
Phone: (84) 098 6356 794 – 036 2203 036
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 12 đến thứ Bảy, 10 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 &12 năm 2022 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã,
Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Giảng Huấn: Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Huỳnh Hữu Điệp
Phone: (84) 0785 116 708
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 28 tháng 11 đến thứ Bảy, 03 tháng 12 năm 2022.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Vạn Ninh tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Vạn Ninh tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Vạn Ninh để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã,
Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Vạn Ninh. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Vạn Ninh tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 22/11/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS