Chấp Thuận thành lập thiền đường Hồng Thái, Việt Nam.

通 告
提要:成立越南鴻泰〈Hồng Thái, Việt Nam〉禪堂之決定

於發展精神下,目的旨在傳播微妙法行禪讓眾人得共享,兩位掌門師父准予在越南廣寧下述地址成立鴻泰〈Hồng Thái, Việt Nam〉禪堂進行修習活動:
​​Xóm 03, thôn Thượng Thông, xã Hồng Thái Đông,
​​Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

​兩位掌門師父決定委任禪堂堂長、執委會,並檢附鴻泰〈Hồng Thái〉禪堂門生所表決推選新執委會繼續服務禪堂之決定。

​堂長:​陳文曾〈Trần Văn Tưng〉​​電話:0985 618 888
​副堂長(總務):
​​黎文仁〈Lê Văn Nhân〉​​電話:0906 025 668
​副堂長(人事組織):
​​黎庭玤〈Lê Đình Bổng〉​​電話:0989 555 145
​財政:​吳氏卷〈Ngô Thị Quyển〉​
​委員:​阮氏薔〈Nguyễn Thị Sắc〉​

​兩位掌門師父知道,禪堂一切責任都十分艱辛,然而在取得成就修學之道,這是精神生活,也是事奉世間的功能。兩位掌門師父祝福鴻泰禪堂門生取得許多功德。

安那罕〈Anheim〉,2024年06月02日
微妙法行禪掌門
阮德順〈Nguyễn Đức Thuận〉師父、阮玉海〈Nguyễn Ngọc Hải〉師父

Forums: 

Monthly archive