Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Orange County.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Orange County.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Orange County. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Orange County phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Boston.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Boston.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Boston. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Boston phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS