Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hong Kong.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hong Kong.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hong Kong. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Hong Kong phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS