Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh

Liên lạc: Lê Văn Ngải & Trịnh Thị Thanh
Phone: (+84) 0985291068 & (+84) 0912392789
Email: info@DasiraNarada.org

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường San Jose

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường San Jose

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại San Jose, Hoa Kỳ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh San Jose phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường San Jose đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường San Jose
Trung Tâm Trưởng: Lâm Hùng (ĐT: 408-210-7429)
Trung Tâm Phó: Võ Triệu (ĐT: 510-424-3860)

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại St. Albans, Úc Đại Lợi.

Ngày 11 tháng 25 năm 2019

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại St. Albans, Úc Đại Lợi.
Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2020 tại thiền đường St. Albans, Úc Đại Lợi.

Địa chỉ : 51 St. Alban Rd, St. Albans,
Vic 3021 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Văn Út
Phone: +61 411 505 828
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 17 tháng 02 đến ngày 22 tháng 02 năm 2020.
Cấp 3: Chủ Nhật, 23 tháng 02 năm 2020.

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Boston, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Boston, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Boston, USA.

Địa chỉ : 1073 Hancock St. #B
Quincy, MA 02169

Giảng Huấn: Johnson Tran, Irene Tran, Hung Pang Ng,
Minh Tran, Hien Ngoc Dam & Hoang Kim Son
Phụ tá GH: Huy Nguyen

Liên lạc: Duc Tran
Phone: 617-733-7323
Email: info@DasiraNarada.org

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS