Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Hóc Môn, Việt Nam.

Địa chỉ : 29/8R, Nguyễn Thị Ngâu, Ấp Trung Đông,
Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh
Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh,
Phụ tá GH: Võ Thị Ngọc Nga, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Lao Nhất Quân
Phone: (84) 090-233-3525
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 19 tháng 10 đến thứ Bảy ngày 24 tháng 10, 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 10 đến thứ Bảy, 10 tháng 10 năm 2020.

Corona virus và môn sinh VDPHT

Corona virus và môn sinh VDPHT

Đây là vài suy nghĩ xin chia sẻ với các bạn.

Tất cả anh em đều biết rằng trên thế giới hiện nay chúng ta có trên 100 Thiền Đường, trước dịch Covid tất cả TĐ đều mở cửa nhận giúp đỡ bịnh nhân mỗi ngày. Nhưng gần đây vì dịch bệnh lây nhiểm quá mạnh, Chấp hành lịnh phong tỏa của chánh quyền địa phương nên các TĐ tạm thời đóng cửa. Dịch bệnh lây lan không chừa bất cứ một vùng đất nào và hầu như hiện tại tất cả mọi lứa tuổi đều có thể bị lây nhiễm. Và mỗi ngày nó càng phát tán nhanh và rộng hơn.

Các thống kê gần đây cho chúng ta các thông tin về một số nơi và một số con người ít bị lây nhiễm như sau:

Chấp Thuận thành lập thiền đường Trà Cú, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Trà Cú, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Trà Cú đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Trà Cú để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên,
Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Trà Cú tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Huế, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Huế, Việt Nam.
Trước đây, Thầy Cô đồng ý cho lập nhóm sinh hoạt thiền định để dần dần định hình, đến nay môn sinh ở Huế đã trải qua thời gian thử thách, đồng thời duy trì phát triển mở ra thêm các lớp tu học, hội đủ môn sinh để dựng nên thiền đường mới.

Nay, qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô cho phép thành lập thiền đường Huế để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Nhà văn hóa thành phố, số 65 Trần Hưng Đạo,
Phường Phú Hòa, Thành Phố Huế, Việt Nam

Mọi trách nhiệm trong thiền đường, Thầy Cô biết rất là vất vã, tuy nhiên đó là đời sống tinh thần cũng là công năng phụng sự cho đời trên bước đường tu học để thành tựu. Thầy Cô chúc phúc cho môn sinh TĐ Huế tinh tấn gặt hái thật nhiều công đức.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 8 năm 2020 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 097-186-6613 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17 đến thứ Bảy, 22 tháng 8 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS