Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trung Sơn.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trung Sơn.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Trung Sơn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Trung Sơn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS