Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 &12 năm 2022 tại thiền đường Vạn Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã,
Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
Giảng Huấn: Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Huỳnh Hữu Điệp
Phone: (84) 0785 116 708
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 28 tháng 11 đến thứ Bảy, 03 tháng 12 năm 2022.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Vạn Ninh tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Vạn Ninh tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Vạn Ninh để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Tổ dân phố 14, Thị Trấn Vạn Giã,
Huyện Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Vạn Ninh. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Vạn Ninh tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 22/11/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Phú Đức tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Phú Đức tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Phú Đức để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
364 ấp Phú Long, xã Phú Đức,
huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Phú Đức:
Trung tâm trưởng: Nguyễn Thành Thưởng DĐ: 0915 738 034
Trung tâm phó: Nguyễn văn Tư DĐ: 0397 799 306
Nguyễn văn Hiệp DĐ: 0338 588 258

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Châu Thành. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Phú Đức tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Cầu Ngang tại Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Cầu Ngang tại Việt Nam.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Cầu Ngang để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Mọi sự phát tâm gầy dựng ban đầu, sẽ làm nguyên tố phát triển VDPHT trong tương lai ở Cầu Ngang. Thầy Cô chúc phúc tất cả các môn sinh tại Thiền đường Cầu Ngang tổ chức tốt, tạo ra được nhiều công đức trên bước đường tu học.

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA, Ngày 21/11/2022
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12
năm 2022 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Long Vương
Phone: +61 452 488 181, +61 434 508 818
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 12 đến thứ Bảy ngày 10 tháng 12 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS