Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Siburan tại Malaysia.

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập nhóm thiền Siburan tại Malaysia.

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập nhóm thiền Siburan để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ: 1st Floor, Sutlat 5, Lot 43 & 44, Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching, Serian,
94200 Kuching, Sarawak, Malaysia
Ban điều hành nhóm:
Nhóm Trưởng: Chung Kim Chook (đt: +60 198 879 998)
Nhóm Phó: Lo Cheng Fook (đt: +60 198 161 896)
Thủ quỹ: Chung Lan Moi (đt: +60 198 897 910)
Thư ký: Low Choon Fong (đt: +60 128 877 166)

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2020 tại Siburan Sarawak, Malaysia.

Địa chỉ : 1st Floor, Sutlat 5, Lot 43 & 44, Siburan Town District,
Lorong 2, Siburan Bazzar, Jalan Kuching, Serian,
94200 Kuching, Sarawak, Malaysia

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2020 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn H. Mai, Lê Quang Huyện
Phone: +61 452 668 939, +61 425 845 331, +61 404 382 998
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 03 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Johnson Trần, Đàm Ngọc Hiền, Hoàng Kim Sơn

Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-383-1274 / (84) 097-186-6613 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Đàm Ngọc Hiền, Hoàng Kim Sơn
Phụ tá GH: Trần Hùng, Huy Nguyễn

Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-383-1274 / (84) 097-186-6613 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 đến thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2020.

Bổ nhiệm Ban Chấp Hành Nhóm thiền Phước Vân

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Ban Chấp Hành Nhóm thiền Phước Vân

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tp. Hồ Chí Minh. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phước Vân phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Qua thỉnh nguyện thư, Thầy Cô chấp thuận Ban chấp hành:
Nhóm trưởng: Bùi Hoàng Vũ (ĐT: +84 – 918 414 157)
Nhóm phó: Ngô Ngọc Phương (ĐT: +84 – 934 147 575)
Ủy viên: Trần Minh Thái, Trịnh Huệ Khanh,
Phạm Thị Thúy Oanh

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Môn sinh Nhóm thiền hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS