Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Càng Long

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Càng Long

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Càng Long, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Càng Long phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS