Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 4 Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại ,
tỉnh Bến Tre Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Dương Thị Khiếm
Liên lạc: Trần Hoàng
Phone: (+84) 918 505 222
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 12 đến thứ Bảy, 24 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2023 tại thiền đường North California, Hoa Kỳ.

Địa chỉ : 1661 Burdette Dr. Suite A,
San Jose, CA. 95121, USA

Giảng Huấn: Nguyễn Anh Thư, Nguyễn Vân Anh

Liên lạc: Dan Hang
Phone: +1 408 821 1796
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 02 đến thứ Bảy, 11 tháng 02 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 12 tháng 02 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Lê Văn Ngải
Phone: (+84) 0985291068
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Võ Văn Bia
Phone: (84) 098 6356 794 – 036 2203 036
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 tháng 12 đến thứ Bảy, 10 tháng 12 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS