Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Hữu Giáp
Phone: (84) 943 380 556
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 16 tháng 3 đến thứ Bảy, 21 tháng 3 năm 2019.

Quyết định đổi tên Thiền đường Tuần Mây & bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng Thiền đường Kim Thành.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định đổi tên Thiền đường Tuần Mây & bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng Thiền đường Kim Thành.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tuần Mây. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tuần Mây phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Tuần Mây, đổi tên Thiền đường Tuần Mây thành tên mới:
Thiền Đường Kim Thành
Địa chỉ: Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2020 tại thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Địa chỉ : Xóm 03, thôn Thượng Thông, xã Phạm Hồng Thái Đông,
thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Lương Đức, Nguyễn Thị Thúy Nga
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Phạm Hùng Vương & Trần Quốc Việt
Phone: (+84) 396 795 180; (+84) 912 356 248
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 3 năm 2020 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 02 tháng 3 đến thứ Bảy, 07 tháng 3 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : No. 39, 1st Floor, Jalan Rajawali 3, Bandar Puchong Jaya,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH Cấp 1&2: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: J K Chan & Phang Kim Teik
Phone: + (60) 162 281 688 & +(60) 193 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Nhóm thiền Batu Pahat, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại Nhóm thiền Batu Pahat, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 2 năm 2020 tại Nhóm thiền Batu Pahat, Malaysia.

Địa chỉ : 5A, Jalan Maju Barat, Taman Maju,
83000 Batu Pahat, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng
Phụ tá GH Cấp 1&2: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: J K Chan & Heng Lee Yek
Phone: + (60) 162-281-688 & +(60) 177-566-811
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Betong, Thailand.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Betong, Thailand.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại Betong, Thailand.

Địa chỉ : Piyamit Tunnel, Betong, Thailand

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH Cấp 1&2: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm
Wong Ying Long
Liên lạc: J K Chan & Ms. Lily
Phone: + (60) 162 281 688 & 0937 792 851
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 đến thứ Bảy, 08 tháng 02 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS