Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Surrey.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Surrey.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Surrey. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Surrey phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS