Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Tân Hòa Đông, Việt Nam.

Địa chỉ : 360/17/11 Tân Hòa Đông, P. Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP.HCM, VIỆT NAM,

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trịnh Huệ Khanh
Phone: (+84) 0908752681
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 10 đến thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Hải Hà.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 11 năm 2020 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Địa chỉ : P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Trần Huy Công – Trần Huy Nam
Phone: + (84) 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 đến thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại Nhóm thiền Hải Hà.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 11 năm 2020 tại Nhóm thiền Hải Hà.

Địa chỉ : P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Liên lạc: Trần Huy Công – Trần Huy Nam
Phone: + (84) 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 08 tháng 11 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (84) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 đến thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 & 11
năm 2020 tại thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Địa chỉ : số 208A phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai,
quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Nguyễn Xuân Tĩnh
Phone: + (84) 973 758 977
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 26 tháng 10 đến thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài

Liên lạc: Nguyễn Thu Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 01 tháng 11 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị hậu

Liên lạc: Nguyễn Thu Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 26 tháng 10 đến thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Kim Thành, Việt Nam.

Địa chỉ : Xã Thượng Vũ, huyện Kim Thành,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Hữu Giáp
Phone: (84) 943 380 556
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 10 đến thứ Bảy, 17 tháng 10 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS