Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2023 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nick Đào, Nguyễn Chi, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 đến thứ Bảy, 25 tháng 02 năm 2023.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2023 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

Địa chỉ : 188L, Lot 6296 SL4 1ST FL, Off Jalan Green,
93150 Kuching, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow, Tang Meow Keng

Liên lạc: Irene Chan Peng Peng
Phone: + 60 168 597 567
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 26 tháng 02 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 & 03 năm 2023 tại thiền đường Kuching, Sarawak, Malaysia.

Địa chỉ : 188L, Lot 6296 SL4 1ST FL, Off Jalan Green,
93150 Kuching, Sarawak, Malaysia

Giảng Huấn: Chow Keng Chee, Chan Jan Kow, Tang Meow Keng
Phụ tá GH: Khoo Teik Swar & Nah Sai Imm, Wong Ying Long

Liên lạc: Irene Chan Peng Peng
Phone: +60 168 597 567
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New York, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường New York, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2023 tại thiền đường New York, USA.

Địa chỉ : 210 Canal Street #502,
New York, NY 10013

Giảng Huấn: Trần Hùng

Liên lạc: Rose Chao
Phone: 212 964-2480
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 tháng 01 cho đến thứ Bảy, 14 tháng 01 năm 2023.

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 08 tháng 01 năm 2023.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt & Bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Sa Đéc.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt &
Bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Sa Đéc.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Sa Đéc. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Sa Đéc phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường
Sa Đéc, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: 501 Hùng Vương, Khóm 2, Phường 1,
Thành Phố Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

Đồng thời, Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Sa Đéc đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trà Vinh.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trà Vinh.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Trà Vinh. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Trà Vinh phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Trà Vinh đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS