Lớp học Cấp 4 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 4 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 4 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 4 năm 2020 tại TĐ Castellon, Tây Ban Nha.

Địa chỉ: Calle Pintor Castell, 29
12001 Castellon, Spain

Giảng Huấn: Phát Lu, Lisa Cross
Norman Law, Susan Lương,

Phụ lớp: Ông Chánh, Ông Đông

Liên lạc: Yolanda Escrig

Phone: +34 653 109 820

Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 4: Từ Thứ Hai, 20 tháng 4 đến Thứ Tư, 22 tháng 4 năm, 2020.

Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An F3

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành
Thiền đường Tân An F3

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tân An. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Tân An phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó cùng ủy viên ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân An F3 đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Richmond, Canada.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2020 tại thiền đường Richmond, Canada.

Địa chỉ: 1288-3799 Sexmith Rd.
Richmond, B.C Canada

Giảng Huấn: Norman Law & Susan Luong
Liên lạc: Georgiana Fung Lan Tam
Phone: (604) 303-9333, (604) 771-6508
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 23 tháng 03 đến thứ Bảy, ngày 28 tháng 03 năm 2020.
Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 29 tháng 03 năm 2020.

Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1 & 2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Lao Tiếu Hà & Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0336 402 229
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 17 tháng 02 đến thứ Bảy, 22 tháng 02 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Tân An F3, Việt Nam.

Địa chỉ : số nhà 40/31 Đường Nguyễn Thông, Phường 3,
Thành phố Tân An, Tỉnh Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Đại Cảnh Tô & Huỳnh Hiếu Tiến
Liên lạc: Nguyễn Thị Cẩm
Phone: (84) 097 721 9969
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 02 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Sydney, Úc Châu.

Địa chỉ : 30A Marco Ave.
Revesby, NSW 2212 Australia

Giảng Huấn: Đương Chu & Phượng Đoàn.
Liên lạc: Lê Hữu Tài
Phone: +61 433 838 352
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 đến ngày 08 tháng 2 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 1&2 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Atlanta, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Atlanta, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Atlanta, USA.

Địa chỉ: 3583 Cruse Road, Lawrenceville,
GA, 30044, USA

Giảng Huấn: Châu Trần

Liên lạc: Binh N. Pham
Phone: 856-383- 3923
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 02 đến thứ Bảy, 29 tháng 02 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 1&2, nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 và tháng 04
năm 2020 tại thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh & Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Ngô Văn Nam & Ngô Văn Tiến
Phone: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
Email: info@DasiraNarada.org

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS