Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Yuen Long

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Yuen Long

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Yuen Long, Hong Kong. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Yuen Long phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 6, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 6 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Mississauga

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Mississauga

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Mississauga, Canada. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Mississauga phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt Thiền đường Thăng Long, Việt Nam.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hà Nội. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hà Nội phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS