Bổ nhiệm thêm Trung Tâm Phó Thiền đường Hồng Bàng

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm thêm Trung Tâm Phó Thiền đường Hồng Bàng

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Tp. Hồ Chí Minh. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hồng Bàng phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS