Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 11 năm 2020 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà
Phụ tá GH: Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Ngô Văn Nam & Ngô Văn Tiến
Phone: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 3 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 25 tháng 10 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại Thiền đường Quận 8, Việt Nam.

Địa chỉ : 49 Dương Quang Đông, Phường 5,
Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Phạm Thanh Hà
Phone: (84) 908 127 599
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, 01 tháng 11 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, Thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 10 năm 2020 tại Thiền đường Quận 6, Việt Nam.

Địa chỉ : 137 Đường Bà Hôm, Phường 13,
Quận 6, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá GH: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Lê Chấn Cường
Phone: (84) 70-656-3320
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 26 đến thứ Bảy, 31 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Bình Đại, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp 4 Cây Trôm, xã Bình Thới, huyện Bình Đại ,
tỉnh Bến Tre Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Trần Hoàng
Phone: (+84) 918 505 222
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 tháng 10 đến thứ Bảy, 24 tháng 10 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại thiền đường Trà Vinh, Việt Nam.

Địa chỉ : 09 Nguyễn Đáng
P.9 TP. Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Dương Thị Khiếm, Lao Tiếu Hà
Liên lạc: Dư Tráng Hồng & Huỳnh Thu Hoa
Phone: (84) 091-389-1274 / (84) 093-936-6855
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 09 đến thứ Bảy, 14 tháng 11 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó Thiền đường Phú Mỹ

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng,
Trung tâm phó Thiền đường Phú Mỹ

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phú Mỹ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phú Mỹ phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Trung tâm phó mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Phú Mỹ đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Trần Ngọc Sinh ĐT: 0989 466 848
Trung tâm phó: Nguyễn Thị Minh ĐT: 0354 490 846
Nguyễn Ngọc Kế ĐT: 0983 180 049
Trần Thị Hải Lý ĐT: 0364 127 172
Lê Quang Vân ĐT: 0983 000 641

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 10 năm 2020 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS