Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 & 03 năm 2023 tại Thiền đường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : Ngõ 431, số nhà 02, tổ 01, khu Nam Tân, phường Nam Khê,
TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp
Liên lạc: Phạm Hùng Vương
Phone: +84-396 795 180
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2023 tại thiền đường Vĩnh Long, Việt Nam.

Địa chỉ : 34/3 Tân Bình, Tân Hạnh,
Long Hồ, Vĩnh Long

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang
Liên lạc: Trương Trung Nghĩa
Phone: (84) 0915 679 639
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 02 đến thứ Bảy, 25 tháng 02 năm 2023.

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Bắc Cali.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Bắc Cali.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Bắc California, Hoa Kỳ. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Bắc Cali phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Bắc Cali đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Hang Dan Mb: +1 408 821 1796
Trung tâm Phó: Bui Anh Tuyet
Ly Dong
Thư ký: Chau The Tu
Thủ quỹ: Christine Huynh

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

Địa chỉ : số 19 ngõ 682, đường Nguyễn Thái Học, quốc lộ 37,
Khu dân cư Hùng Vương, phường Sao Đỏ,
thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Tiến Lộc & Nguyễn Thị Phượng
Điện thoại: (84) 0375 337 479 & 0979 823 347
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 02 năm 2023 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ : 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Lương, Nguyễn Anh Thư,
Nguyễn Vân Anh, Vương Kim Thủy, Ông Đông, Ông Chánh

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 13 cho đến thứ Bảy, 18 tháng 02 năm 2023.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Hà Linh, Việt Nam.

Trong tinh than phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Hà Linh để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:

số 19, ngõ 682, đường Nguyễn Thái Học,
quốc lộ 37, Khu dân cư Hùng Vương,
phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, Việt Nam

Ban Chấp Hành Thiền đường Hà Linh:
Trung tâm trưởng: Phạm Tiến Lộc DĐ: 0375 337 479
Trung tâm phó (phụ trách kỹ thuật):
Vũ Thị Điêm DĐ: 0344 996 694
Trung tâm phó (phụ trách đời sống):
Nguyễn Thị Phượng DĐ: 0979 823 347

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 & 02 năm 2023 tại thiền đường Cầu Ngang, Việt Nam.

Địa chỉ : ấp Mỹ Cẩm B, xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang,
tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh, Lao Tiếu Hà

Liên lạc: Đỗ Văn Trị
Phone: (84) 0367 827 244
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai ngày 30 tháng 01 đến thứ Bảy ngày 04 tháng 02, 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS