Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Sóc Trăng.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Sóc Trăng.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Sóc Trăng. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Sóc Trăng phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS