Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : km số 7 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp & Phạm Thị Hậu
Phone: (84) 098-559-2688 & 091-515-1619
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 7 đến thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2020.

Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Lao Tiếu Hà & Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 08 tháng 06 đến thứ Bảy, 13 tháng 06 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ nhật, 14 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 đến thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình – Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (084) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình – Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (084) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 15 đến thứ Bảy, 20 tháng 6 năm 2020.

Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng & Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An

THÔNG BÁO

V/v: Bổ nhiệm Trung Tâm Trưởng &
Ban Chấp Hành Thiền đường Tân An

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT, có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ. Vì lẽ đó giảng huấn Võ Thị Kim Sang phải luôn sẵn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến, nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng mà phải bàn giao lại cho môn sinh khác thay thế.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Trung tâm trưởng, Ban Chấp Hành kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Tân An đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Thay Đổi

Thay Đổi

Sau buổi thiền tập thể thứ sáu ngày 6 tháng 3, 2020, Ông Trung Tâm Truởng Trần Hồng Xuyên và ban chấp hành của Thiền Đường Houston đã đọc lên thông báo từ Thầy Cô Chưởng môn và Thiền Đường Trung Ương tạm ngừng hoạt động các thiền đường Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Tôi chưa bao giờ lại thấy nét u buồn trên tất cả khuôn mặt mọi người như vậy. Để an ủi, ban chấp hành đề nghị mọi người hãy tự sắp xếp mỗi ngày thiền riêng tại nhà cùng một mốc thời gian. Sáng từ 5:00 đến 9:00, chiều từ 4:00 đến 8:00. Như vậy, mọi môn sinh đều có thể cảm nhận mình đang được ngồi thiền chung với nhau trong thời kỳ dịch này.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS