Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 668 939, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 đến thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4, Xã Long Sơn ,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Mũi Né

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Mũi Né

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Mũi Né. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Mũi Né phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Mũi Né đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS