Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hải Dương. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hải Dương phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS