Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

Địa chỉ : 031 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết,
Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Lê Thị Tuyên
Phone: (84) 0912 692 538
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 16 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 & 04 năm 2023 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : km số 7 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Hoàng Văn Cách
15Phone: (84) 098-404-5166
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 03 đến thứ Bảy, 01 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Huế.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Huế.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 & 04 năm 2023 tại Thiền đường Huế.

Địa chỉ : Hội trường tầng 2, số 26 La Sơn Phu Tử,
Phường Tây Lộc, Thành Phố Huế, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Liên lạc: Nguyễn Thị Hoa & Đặng Phú
Phone: + (84) 916 675 625 – 945 693 010
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 03 đến thứ Bảy, 01 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 1, 5, 7, 8)

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Thúy Nga & Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Phạm Thị Phương Loan
Phone: (84) 0913 547 378
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 03 đến thứ Bảy, 11 tháng 03 năm 2023.

Chấp Thuận thành lập thiền đường Yagoona, Úc.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường Yagoona, Úc.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Yagoona để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Level 1/487 Hume Hwy ,
Yagoona, NSW 2199, Australia

Ban Chấp Hành Thiền đường Yagoona:
Trung tâm trưởng: Dong Chu DĐ: +61 416 240 036
Trung tâm phó (phụ trách nội vụ):
Khổng Tranh Hùng DĐ: +61 420 374 684
Trung tâm phó (phụ trách ngoại vụ):
Jennifer Phuong Khanh Constable
DĐ: +61 432 257 491
Thủ quỹ: Huỳnh Anh DĐ: +61 410 320 478
Thư ký: Shanee Leung DĐ: +61 425 210 813

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03
năm 2023 tại thiền đường New South Wales, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Long Vương
Phone: +61 452 488 181, +61 434 508 818
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 03 đến thứ Bảy ngày 11 tháng 03 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS