Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Cầu Ngang.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành Thiền đường Cầu Ngang.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Cầu Ngang, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Cầu Ngang phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Cầu Ngang đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Đỗ Văn Trị Mb: 0367 827 244
Trung tâm Phó: Phương Thị Tuyết Mai Mb: 0393 410 720
Huỳnh Huệ Tâm Mb: 0919 100 761

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thị Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 09 tháng 04 năm 2023.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Lào Cai, Việt Nam.

Địa chỉ : 127 Mường Than, phuờng Kim Tân
T.P Lào Cai, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Nguyễn Thị Hà
Phone: (84) 0963227171
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 tháng 04 đến thứ Bảy, 08 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 & 04 năm 2023 tại thiền đường Hoa Phượng Đỏ, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 7/346 – Khu biệt thự Văn Cao – Đằng Lâm - Hải An,
TP. Hải Phòng, Việt Nam

Giảng huấn: Nguyễn Thị Nhài

Liên lạc: Lê Văn Ngải
Phone: (+84) 0985291068
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 03 đến thứ Bảy, 01 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Càng Long, Việt Nam.

​Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Càng Long, Việt Nam.
​​
Địa chỉ : ​Ấp Nhà Thờ, xã Tân An,
​huyện Càng Long , tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: ​Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: ​Võ Văn Bia
Phone: ​ (84) 098 6356 794 – 036 2203 036
Email: ​info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: ​Từ thứ Hai, ngày 13 tháng 03 đến thứ Bảy, 18 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Lào Cai CS2, Việt Nam.

Địa chỉ : 031 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Đoàn Kết,
Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Phụ tá GH: Nguyễn Thế Hợp

Liên lạc: Lê Thị Tuyên
Phone: (84) 0912 692 538
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 04 đến thứ Bảy, 15 tháng 04 năm 2023.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS