**DDM Australia Headquarters**, New South Wales, +61 0417 224 826

With Members of Executive Board as follow:
1. Board Leader: Hoang Linh Pham (Mb: 0417 224 826)
(Responsible for General affairs, approved by
Founder Masters to visit and attend the activities at
Australia centers)
2. Assistant Leader: Thi Nga Huynh (Mb: 0433 578 776)
(Responsible for personnel relationship & Food and
Beverage affairs)
3. Treasurer: Kim Anh Bui (Mb: 0425 005 088)
(Responsible for Cashier job, Entertaiment Show,
Event Decoration)
4. Front desk manager: Bui Quang Hieu (Mb: 0410 376 133)
(Responsible for Front desk service, Event
Ceremony, Event Photo & Video shooting)
5. Master of Ceremony:
Oanh Chu (Mb: 0430 499 126)

Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trung ương Úc Châu

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành
Thiền đường Trung ương Úc Châu

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Úc Châu. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Úc Châu phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Trung ương Úc Châu kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Úc Châu đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành để tiếp tục phụng sự Pháp Tổ.

Chấp Thuận thành lập Thiền đường Trung Ương Úc Châu

THÔNG BÁO

V/v: Chấp Thuận thành lập Thiền đường Trung Ương Úc Châu

Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường Trung ương (TĐTW) Úc Châu để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
Số 3 Holmes Road Minto,
NSW 2566 Australia

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2022 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm
Phụ tá GH: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 27 tháng 11 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2022 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm, Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Bùi Thị Cẩm Lan
Phone: (84) 0366 974 306
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 tháng 11 đến thứ Bảy, 26 tháng 11 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ : 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Norman Law, Susan Lương, Anh Thư, Vân Anh,
Vương Kim Thủy, Ông Đông, Ông Chánh

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 05 cho đến thứ Bảy, 10 tháng 12 năm 2022.

Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Puchong, Malaysia.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 & 12 năm 2022 tại Puchong, Malaysia.

Địa chỉ : No. 9-1, Jalan Denai Utama, Taman Denai Puchong,
47100 Puchong, Selangor, Malaysia

Giảng Huấn: Chan Jan Kow & Tang Meow Keng.
Phụ tá GH: Wong Ying Long
Liên lạc: J K Chan & Phang Kim Teik
Phone: + (60) 162 281 688 & +(60) 193 800 757
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 12 năm 2022 tại thiền đường Đà Nẵng, Việt Nam.

Địa chỉ : 153 Lý Tử Tấn, phường Thọ Quang ,
quận Sơn Trà , TP Đà Nẵng

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Nguyễn Văn Khánh, Lê Nguyên Dũng
Phone: (84) 0982 312 331 & 0913 433 065
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 12 tháng 12 đến thứ Bảy, 17 tháng 12 năm 2022.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS