Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 7 năm 2020 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
thôn Thủy tú, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 08 năm 2020 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số A9 Lô E Đồi Ngọc tước, Phường Thắng tam,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Huế.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Nhóm thiền Huế.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 07 năm 2020 tại Nhóm thiền Huế.

Địa chỉ : Nhà văn hóa thành phố, số 65 Trần Hưng Đạo,
Phường Phú Hòa, Thành Phố Huế

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá GH: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Nguyễn Thị Hoa
Phone: + (84) 916 675 625
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 đến thứ Bảy, 25 tháng 7 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Hải Dương, Việt Nam.

Địa chỉ : km số 7 Quốc lộ 37 Nam Trung – Nam Sách,
tỉnh Hải Dương, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Phụ tá Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu

Liên lạc: Nguyễn Thế Hợp & Phạm Thị Hậu
Phone: (84) 098-559-2688 & 091-515-1619
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 tháng 7 đến thứ Bảy, 11 tháng 7 năm 2020.

Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1 và 2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 06 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 934 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Lao Tiếu Hà & Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, 08 tháng 06 đến thứ Bảy, 13 tháng 06 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ nhật, 14 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khoá học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Tân An, Việt Nam.

Địa chỉ : 207A Nguyễn Thị Hạnh, Phường 6
Thành Phố Tân An, Long An, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Ngọc Mỹ
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Kim Sang

Liên lạc: Võ Thị Kim Sang
Phone: (84) 091-883-3496
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 08 đến thứ Bảy, 13 tháng 6 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 6 năm 2020 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình – Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (084) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 21 tháng 6 năm 2020.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS