Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 03 tháng 2 đến ngày 08 tháng 2 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Goodna, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Goodna, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại Thiền đường Goodna, Úc Châu.

Địa chỉ : Corsair St, INALA, (Art Gallery Inala)
QLD 4077, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Dương Văn Lộc.
Phone: (61) 402-028-846
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 02 đến thứ Bảy, 15 tháng 02 năm 2020.

Cấp 3: Chủ Nhật, 09 tháng 02 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2020 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn H. Mai, Lê Quang Huyện
Phone: +61 452 668 939, +61 425 845 331, +61 404 382 998
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 02 đến thứ Bảy, 29 tháng 02 năm 2020.

Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1, 2 & 3 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1, 2 & 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 năm 2020 tại thiền đường Phnom Penh, Cambodia.

Địa chỉ : #68A, Street 384, Toul Svay Prey 2,
Phnom Penh, Cambodia

Giảng Huấn: Trần Đình Quang & Nguyễn Thị Thể Tín
Bunkorn Yun & Phiv Soy Cha & Trần Quốc Tài

Liên lạc: Mrs KEO Mom
Phone: +885-88 788 8888 / +855-78 699 045
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Seattle.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Seattle.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 01 năm 2020 tại thiền đường Seattle.

Địa chỉ : 4315 South Holly Street,
Seattle, Washington 98118, USA

Giảng Huấn: Điệp Nguyễn, Vương Kim Thủy,
Ông Đông, Ông Chánh

Liên lạc: Ông Đông
Phone: (206) 355-4976
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 06 cho đến thứ Bảy, 11 tháng 01 năm 2020.

Lớp học Cấp 3 tại thiền đường San Jose, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại thiền đường San Jose, USA.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường San Jose, USA.

Địa chỉ : 1816 Tully Road, Ste. 239
San Jose, CA 95122

Giảng Huấn: Lâm Bích Nga & Lâm Bích Ngà.

Liên lạc: Lâm Hùng
Phone: (408) 210-7429
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 15 tháng 12 năm 2019.

Đề nghị thân hữu của các môn sinh muốn tham dự khóa học cấp 3 nên ghi danh sớm để tiện việc sắp lớp.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2019 tại thiền đường Rạch Giá, Việt Nam.

Địa chỉ : 530/2 Ngô Quyền, Khu phố 3, Phường Vĩnh Lạc,
Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Chi

Liên lạc: Huỳnh ngọc Tuyết
Phone: (84) 091 833 6225 - 091 242 3690
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 tháng 12 đến thứ Bảy, 28 tháng 12 năm 2019.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS