Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại Sóc Trăng, Việt Nam.

Địa chỉ : 62 Tỉnh lộ 91&24 Ấp Châu Thành, TT Mỹ Xuyên,
Huyện Mỹ Xuyên, Tp. Sóc Trăng, Việt Nam

Giảng Huấn: Trịnh Kim Huôi, Nguyễn Quốc Khánh

Liên lạc: Trần Phát
Phone: 0354 784 282
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 21 đến thứ Bảy ngày 26 tháng 12 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Nguyễn Thị Thu Vân, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 668 939, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 đến thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 11 năm 2020 tại thiền đường Long Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Thôn 4, Xã Long Sơn ,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng, Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Trần Lộc Phước
Phone: 037 576 0228
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 23 đến thứ Bảy ngày 28 tháng 11 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS