Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Trung Sơn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Trung Sơn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Trung Sơn đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Uông Bí, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2021 tại Thiền đường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Địa chỉ : xóm 03, thôn Thượng Thông,
xã Phạm Hồng Thái Đông, thị xã Đông Triều,
tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Phạm Thị Hậu
Liên lạc: Phạm Hùng Vương & Trần Quốc Việt
Phone: +84-396 795 180 và 0912 356 428
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khoá học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 02 năm 2021 tại Thiền đường Sa Đéc, Việt Nam.

Địa chỉ : 427a Trần Hưng Đạo, Khóm 3, phường 1,
thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Nguyễn Thị Mai
Phone: (+84) 091 875 0167 – 083 217 6053
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 22 tháng 02 đến thứ Bảy, 27 tháng 02 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2, 3 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2, 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 và tháng 01 năm 2021 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Chu Đương, Phượng Đoàn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 28 tháng 12 / 2020 đến thứ Bảy, 02 tháng 01 / 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 01 năm 2021 tại thiền đường Fairfield, Úc Châu.

Địa chỉ : 38 Wolseley St.
Fairfield, NSW 2165 Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Nguyễn Thị Thiên Hương hoặc Bùi Quang Hiếu
Phone: (61) 0450-725-981 hoặc (61) 0410-376-133
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Thứ Hai, ngày 04 tháng 01 đến ngày 09 tháng 01 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 12 năm 2020 tại thiền đường Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : 468/1D Đường 2 Tháng 9, Phường Nguyễn An Ninh,
TP Vũng Tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh, Võ Thị Hồng
Liên lạc: Vũ Tất Thắng
Phone: +84 903 700 72
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 07 đến thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2020.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS