Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc
Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (84) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 03 đến thứ Bảy, ngày 08 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 & 04 năm 2023 tại Thiền đường Duyên Hải, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh,
huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Lao Tiếu Hà, Nguyễn Quốc Khánh
Liên lạc: Ngô Văn Nam & Ngô Văn Tiến
Phone: (84) 0919 152 429 & (84) 0365 645 797
Email: info@DasiraNarada.org

Chấp Thuận thành lập thiền đường South Sydney Úc.

THÔNG BÁO
V/v: Chấp Thuận thành lập thiền đường South Sydney Úc.
Trong tinh thần phát triển, nhằm mục đích truyền bá VDPHT cho mọi người chung hưởng, Thầy Cô cho phép thành lập Thiền đường South Sydney để sinh hoạt tu tập ở địa chỉ:
30A Marco Avenue
Revesby NSW 2212, Australia

Ban Chấp Hành Thiền đường South Sydney:
Trung tâm trưởng: Nguyễn Thị Minh Thư
DĐ: +61 416 295 159
Trung tâm phó: Mai Hoàng Long DĐ: +61 401 540 066
Thư ký: Trần Thị Thu Nga DĐ: +61 406 743 224
Thủ quỹ: Hồ Thị Mỹ Lệ DĐ: +61 450 113 040

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 03 & 04
năm 2023 tại thiền đường Brisbane, Úc Châu.

Địa chỉ : 67c Cardiff Road,
Darra, Queensland 4076, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn

Liên lạc: Châu Kim Ngọc
Phone: +( 61) 409 166 255
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 27 tháng 3 / 2023 đến thứ Bảy, 01 tháng 04 / 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phoenix, Arizona, USA.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Phoenix, Arizona, USA.

Được sự chap thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Phoenix, Arizona.

Địa chỉ : 2735 W. Checkerspot Dr..
Tucson, AZ 85741, USA

Giảng Huấn: Trần Đình Quang, Nguyễn Thị Thể Tín

Liên lạc: Liên Nguyễn
Phone: (602) 515-8978
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 24 tháng 04 cho đến thứ Bảy, 29 tháng 04 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Cú, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Trà Cú, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 03 năm 2023 tại thiền đường Trà Cú, Việt Nam.

Địa chỉ : Ấp Ba Cụm, Xã Ngọc Biên,
Huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh, Việt Nam

Giảng Huấn: Dương Thị Khiếm

Liên lạc: Cô Thị Mỹ Dung & Tống Văn Diệu
Phone: (84) 0918 586 691 & 0979 600 126
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 20 tháng 03 đến thứ Bảy, 25 tháng 03 năm 2023.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 04 năm 2023 tại thiền đường Phong Châu, Việt Nam.

Địa chỉ : Lô BT 02-07, 02-08 khu đô thị ven sông Tắc,
đường Phong Châu, Vĩnh thái,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Nguyễn Văn Khôi, Cao Tô Văn
Liên lạc: Lâm Minh Hướng
Phone: (84) 0905 582 888
Email: info@DasiraNarada.org

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS