Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 3 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2021 tại Thiền đường Trung Sơn, Việt Nam.

Địa chỉ : Số 15, đường 1E, khu Trung Sơn, Xã Bình Hưng,
Huyện Bình Chánh, TP. HCM, Việt Nam (sát Quận 1, 5, 7, 8)

Giảng Huấn: Võ Ngọc Minh

Liên lạc: Phạm Thị Phương Loan
Phone: (84) 0913 547 378
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 3: Chủ Nhật, ngày 30 tháng 5 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Hạ Long, Việt Nam.

Địa chỉ : Thiền đường Hạ Long
Tầng 24 Chung cư Goldland Plaza
Phường Hồng Hải, TP Hạ Long,
Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị hậu

Liên lạc: Nguyễn Kiêm Minh
Phone: (+84) 0373 004 580
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 17/05 đến thứ Bảy, ngày 22 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước
Vũng Tàu, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại thiền đường Đồi Ngọc Tước Vũng Tàu, Việt Nam.

Địa chỉ : số 456 C1, đường 3/2,
TP. Vũng tàu, Việt Nam

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Nhài, Võ Thị Hồng & Võ Ngọc Minh
Liên lạc: Phạm Thị Bạch Thủy
Phone: +84 326.651 565
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 tháng 05 đến thứ Bảy, ngày 15 tháng 05 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 5 & 6 năm 2021 tại thiền đường Cần Thơ, Việt Nam.

Địa chỉ : G12, đường số 3, KDC Nông Thổ Sản,
Phường Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ

Giảng Huấn: Nguyễn Chi, Nguyễn Quốc Khánh
Phụ tá Giảng Huấn: Võ Thị Ngọc Nga

Liên lạc: Trần Thị Mỹ Dung
Phone: (+84) 0918 058 499
Email: info@DasiraNarada.org

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Hải Hà.

TTHÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại Thiền đường Hải Hà.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 5 năm 2021 tại Thiền đường Hải Hà.

Địa chỉ : P3002B Tân việt Tower, Đức Thượng,
Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

Liên lạc: Nguyễn Thị Mai Hòa & Trần Huy Nam
Phone: + (84) 868 071 263 & 913 791 357
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 10 đến thứ Bảy, 15 tháng 05 năm 2021.
Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc, Phạm Thị Hậu

Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 và 3 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học Cấp 1&2 và 3 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong tháng 04 năm 2021 tại thiền đường Cabramatta, Úc Châu.

Địa chỉ: 33 Dale Street, Fairfield,
NSW 2165, Australia

Giảng Huấn: Lộc Phạm & Thúy Nguyễn.
Liên lạc: Yến Tôn, Nguyễn H. Mai
Phone: +61 452 488 181, +61 425 845 331
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 đến thứ Bảy ngày 24 tháng 04 năm 2021.

Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 1&2 tại thiền đường Hà Nội, Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 1&2 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 4 năm 2021 tại thiền đường Hà Nội, VietNam.

Địa chỉ: Số 495 Hoàng Hoa Thám, Phường Vĩnh Phúc
Quận Ba Đình, Hà Nội

Giảng Huấn: Nguyễn Thị Chúc

Liên lạc: Phạm Huy Hoàng
Phone: (84) 098-354-4360
Email: info@DasiraNarada.org

Cấp 1&2: Từ thứ Hai, ngày 19 đến thứ Bảy, 24 tháng 04 năm 2021.

Pages

Monthly archive

Subscribe to Divine Dharma Meditation (DDM, VDPHT, UHBE) RSS