VDPHT-DDM_Lễ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada lần thứ 177 tại Thiền Đường Sóc Trăng

#vidiệupháphànhthiền #khoahọctâmlinh
VDPHT-DDM_Lễ Kính Mừng Sinh Nhật Đức Sư Tổ Dasira Narada lần thứ 177 tại Thiền Đường Sóc Trăng

Forums: 

 
00:00

Monthly archive