Tho cua Maria Teresa TD Spain

Kính thưa Thầy Cô,

Tôi đã có cơ hội đến thiền đường Mississauga trong gần hai tháng qua, và tôi sắp rời khỏi Canada vào tuần tới. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Thầy và Cô về sự giảng dạy và đạo lý.

Tôi muốn nói lời thành kính tri ơn đến Sư Tổ Dasira Narada đã cho tôi cơ hội ở đây với Tín và Quang. Đây là một đặc ân đối với tôi, vì trước nhất, tôi đã có cơ hội để sống và trải nghiệm những lời dạy của Sư Tổ, tôi đã học thêm kinh nghiệm về sự sinh hoạt của thiền đường, và tôi phải nói rằng, đối với tôi là một ví dụ để làm theo.

Tôi đã nhận được nhiều phương pháp điều trị, ngay bây giờ tôi cảm thấy khỏe hơn và tốt hơn không chỉ về thể chất mà còn về tình cảm và tinh thần.

Tất cả mọi người ở đây đã cho tôi rất nhiều tình thương và sự tôn trọng mà tôi chỉ có thể nói cảm ơn chân thành. Đặc biệt là tôi phải cảm ơn Tín và Quang đã tận tụy giúp tôi trong việc trị bịnh và hiểu thêm Pháp Tổ. Sự kiên nhẫn, lòng bao dung, sự hiếu khách và tình thương của họ đã cho tôi thực sự cảm thấy rằng họ như là anh chị em cùng gia đình. Tôi sẽ nhớ họ, tôi không có lời để diễn tả cảm xúc của mình, mà tôi chỉ có thể nói cảm ơn hai bạn, I love you both.

MARIA TERESA

Forums: 

Monthly archive