Thiền đường Vũng tàu Kính chúc Thầy Cô

Kính gửi Thầy Cô Chưởng môn:

Nhân dịp Xuân về. Thay mặt Thiền đường Vũng tàu  Em xin Kính chúc Thầy Cô Chưởng môn cùng toàn thể đồng môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền Một năm mới :

                                An khang!
                                                  Thịnh vượng!
    Chúc Pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền ngày càng phát triển.

Forums: 

Monthly archive