Thơ Cảm ơn Thầy Cô, ​Lâm Bích Ngà​, Milpitas

Thầy và Cô thương kính,

Thay mặt anh chị đồng môn của ba thiền đường Bắc Cali, em cám ơn Thầy Cô đã không ngại đường xa cũng như thời gian eo hẹp để đến thăm viếng TD Milpitas và cho chúng em nghe những bài pháp quý baú của Thầy Cô. Trong những lúc phải đối diện với thử thách khảo đảo trong thiền đường, những bài pháp của Thầy Cô giúp em đối diện với thử thách một cách can đảm hơn và không để cho khảo đảo làm động tâm. Mọi việc rồi cũng qua! Lâu lâu thiền đường lại trải qua một cuộc sàn lọc rồi những người không đồng quan điểm với thiền đường cũng như với Pháp Môn dần dần tự động ra đi để trả lại sự yên bình cho nhưng người ở lại.

Sự hiện diện của Thầy Cô ở miền Bắc Cali giúp cho các môn sinh đã đến với pháp môn nhiều năm có cơ hội làm dồi dào thêm cho kiến thức tu học cũng như giúp cho các môn sinh vừa chập chững bước vào pháp môn xác định được con đường mà họ chọn lựa là con đường ngắn nhất giúp họ trả nghiệp nhanh nhất trong những tháng năm còn lại.

Lần này em rất mừng vì Thầy Cô giảng pháp rất hay, sống động, và nhất là sâu hơn các lần trước. Em mừng vì biết tâm của môn sinh đã mở rộng để đón nhận và hiểu được từng lời huấn từ của Thầy Cô, cũng như quá trình tu tập của môn sinh đã có những tiến bộ tốt hơn qua những tháng ngày đến TD để hành Bồ Tát Đạo nên trình độ hiểu biết về pháp nhờ đó cũng được phát triển theo thời gian.

Lần sau em kính mong Thầy Cô ở lại lâu hơn để chúng em được học hỏi thêm những khía cạnh khác về tâm linh để chúng em có thể làm sáng tỏ thêm những điều chúng em chưa biết hoặc biết chưa chính xác.

Em kính chúc Thầy Cô luôn có thân tâm an lạc để tiếp tục dẫn dắt và làm ngọn đuốc soi đường để chúng em không bị lạc lối trên con đường trở về nhà.

Kính Thư,

Lâm Bích Ngà

DDM of Milpitas
483 Los Coches Street,
Milpitas, CA 95035

Forums: 

Monthly archive