THÔNG BÁO: Thay đổi Trung Tâm Trưởng, thiền đường Vancouver Cannada

7 tháng 7, 2014

Theo như sự chỉ dạy của Thầy Cô chưởng môn, những môn sinh nào khi lên cấp giảng huấn thì phải thệ nguyện sẵn lòng phụng sự cho pháp môn VDPHT. Có trách nhiệm bổn phận đi hành pháp khắp mọi nơi, khi có sự phân bổ..

Vì lẽ đó giảng huấn Trần Đây, phải luôn sẳn sàng phục vụ khi pháp môn cần đến. Nên kể từ nay không có thời gian hoàn thành nhiệm vụ của Trung Tâm Trưởng, mà phải bàn giao lại cho môn sinh Ngô Liêm thay thế..

Nay Thầy Cô quyết định theo đề nghị của Ban chấp hàng thiền đường Vancouver Canada đồng ý phân cho môn sinh Ngô Liêm, lên đảm nhiệm chức Trung Tâm Trưởng. Kể từ ngày 01/8/2014 . Ngô Liêm phải liên lạc với Ban Tổ chức TĐ Trung ương để rõ mọi việc cần thiết..

Thầy Cô chúc phúc tất cả môn sinh thiền đường Vancouver gặt hái được nhiều công đức luôn luôn tinh tấn và thăng hoa trên bước đường tu học..
Thiền Đường Trung Ương Anaheim, ngày 7/7/2014
Chưởng môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTER

Forums: 

Monthly archive