THÔNG BÁO: Thầy Cô thăm viếng các TĐ Massachusetts và Texas, 2013

THÔNG BÁO

V.V : Thầy Cô thăm viếng các TĐ Massachusetts và Texas.

Đầu tháng ba 2013 Thầy Cô kết thúc việc hành pháp, giảng dạy các thiền đường Á Châu gồm Mã Lai, Hồng Kong, Việt Nam và trở về thiền đường Trung Ương Anaheim.

Để bắt đầu thăm viếng và giảng dạy các thiền đường tại Mỹ, 3 tuần lễ của tháng 4 và tháng năm 2013 thầy cô đến các thiền đường trong tiểu bang Massachusetts và Texas. Sau đây là lịch trình của chuyến hành pháp nầy:

Khu vực Massachsetts
_ Ngày 12 tháng tư : Thầy Cô từ Anaheim đến Boston.
_ Ngày 13 tháng tư : bốn thiền đường gồm Boston, NewYork, Worchester và Malden sẽ cùng tổ chức chúc mừng sinh nhật thầy Thuận và cô Hải.
_ Từ thứ hai 15 đến thứ bảy 20 tháng tư : Thầy Cô sẽ đích thân giảng dạy cấp 1&2 cho các khóa sinh trong khu vực tại thiền đường Boston.

Sau khi kết thúc lớp học Thầy Cô sẽ bay về lại Anaheim, thiền đường Trung Ương.

Khu vực Texas
_ Ngày thứ năm 2 tháng 5 : Thầy Cô từ Anaheim đến Houston.
_ Chúa nhật 5 tháng 5 : Thầy cô đích thân giảng dạy cấp 3 chung cho các thiền đường Houston, Nasa và Holly tại thiền đường Houston.
_ Lễ sinh nhật Thầy Thuận và cô Hải sẽ được 4 thiền đường Houston, Nasa, Holly và Dallas cùng tổ chức tại thiền đường Houston vào buổi chiều cùng ngày.
_Thứ hai 6 tháng 5 : Thầy Cô đến viếng thăm các thiền đường Nasa và Holly. Thứ ba 7 tháng năm : Thầy Cô trở về Anaheim.

Thiền đường trung ương Anaheim
Ngày 20 tháng 2 năm 2013

Thầy Nguyễn Đức Thuận

Vi Diệu Pháp Hành ThiềnThiền
Đường Trung Ương -Anaheim

Forums: 

Monthly archive