THÔNG BÁO : Chuyến hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn tại Châu Á.

Ngày 1 tháng 11, 2013

THÔNG BÁO

V.V : Chuyến hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn tại Châu Á.

Thầy Cô Chưởng Môn sẽ đi hành pháp tại các nước Châu Á với lịch trình sau đây:

- Ngày 2 tháng 11: Thầy Cô Chưởng Môn bay từ Los Angeles đến Vietnam.

- Ngày 18 tháng 11: Rời Vietnam đi Kuala Lumpur, Malaysia lúc 1:55PM.

- Ngày 19 đến ngày 21 tháng 11: Thầy Cô Chưởng Môn sẽ giãng dạy lớp học cấp 4 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

- Ngày 22 tháng 11: Rời Kuala Lumpur lúc 9:15AM và sẽ đến Hong Kong vào lúc 1:00PM.

- Ngày 23 tháng 11: Thăm viếng TĐ Hong Kong lúc 11:00AM.

- Ngày 24 tháng 11: Rời Hong Kong lúc 7:30PM và bay đến Taipei vào lúc 9:10PM.

- Ngày 25 đến ngày 30 tháng 11: Thầy Cô Chưởng Môn sẽ chứng kiến lớp học cấp 1&2 tại Taipei, lớp học sẽ được giãng dạy bởi hai giảng huấn Norman Law và Susan Lương.

- Ngày 1 tháng 12: Rời Taipei lúc 2:20PM để bay về lại Vietnam lúc 4:50PM.

- Ngày 6 tháng 12: Từ Vietnam đi đến Phnom Penh, Cambodia.

- Ngày 7 tháng 12: Thầy Cô Chưởng Môn sẽ tham dự buổi lể mản khóa của lớp cấp 1&2 tại Phnom Penh, được giảng dạy bởi ba giảng huấn Luu Nguyen, Tai Quoc Tran và Bunkorn Yun.

Trân trọng thông báo

UHBE Headquarter

Forums: 

Monthly archive