THÔNG BÁO: Chuyến hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn tại Úc Châu

13 tháng 2, 2014

THÔNG BÁO

V.V : Chuyến hành pháp của Thầy Cô Chưởng Môn tại Úc Châu.

Theo như chương trình khoá học cấp 1,2 & 3. Thầy Cô chưởng môn VDPHT sẽ cùng các giảng huấn, số môn sinh và Trung tâm Trưởng VN đến Sydney hành pháp..:

- Ngày 13/3/2014 Thầy Cô sẽ bay từ Cali, về đến VN vào lúc: 9:50 sáng ngày 14/3/2014.

- Ngày 21/3/2014: Thầy Cô cùng đoàn bay sang Úc đến Sydney vào lúc: 9:35 sáng.

- Ngày 30/3/2014: Đoàn rời Úc sau khi đã hoàn tất xong chương trình các khoá học.

- Ngày 30/4/2014: Thầy Cô trở về Cali, sau đó sẽ tiếp tục đi hành pháp các thiền đường Tây Ban Nha..

Thiền đường trung ương Anaheim
Thông Báo

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Monthly archive