THÔNG BÁO: Chấp thuận theo thỉnh cầu của thiền đường Dallas xin cho thành lập Trung tâm chửa bịnh ở thành phố Garland.

9 tháng 6, 2014

Theo như thơ, Thầy Cô nhận thấy rất cần thiết cho sự phát triển vùng Garland vì đây là nơi tập trung nhiều cộng đồng, nên Thầy Cô quyết định cho thành lập Trung tâm VDPHT ngụ ở 3221 Beltline road. Garland, TX 75044. Để sinh hoạt trước, nếu thấy hữu hiệu, sau này sẽ lập thiền đường chính thức. Thầy Cô giao trách nhiệm cho Trung tâm Trưởng thiền đường Dallas trực tiếp chăm sóc báo cáo mọi hoạt động của nhóm môn sinh Garland..

Chúc tất cả môn sinh thiền đường Dallas gặt hái được nhiều thành quả công đức..

Thiền Đường Trung Ương Anaheim, ngày 08/6/2014
Thầy Cô chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Monthly archive