Thành lập thiền đường Malden, Massashusetts

THÔNG BÁO

v/v : Thành lập thiền đường Malden, Massashusetts

Được sự chấp thuận của thầy Nguyễn Đức Thuận và cô Nguyễn Ngọc Hải, chưởng môn của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền. Thiền đường trung ương VDPHT hân hạnh thông báo đến các thiền đường Vi Diệu Pháp Hành Thiền : Thiền đường tại thành phố Malden, tiểu bang Massachusetts đã hoàn tất và sẽ tổ chức lễ khánh thành vào ngày 06 tháng 01 năm 2013.

Malden Center, MA
Trung tâm trương : Kathy Luong ( Chị Ba )
Địa chỉ :214 Commercial Street Suite 209
Malden, MA 02148
Contact: Chị Ba
Phone : 617-697-4220 ( Chị Ba )
718-526-2561( Sharon Tran )
Email: uhbemalden@gmail.com

Chức vụ trung tâm trưởng của thiền đường VDPHT là một chức vụ cao quý và đầy khó khăn chờ đón Người trung tâm trưởng phải có đức hy sinh, khiêm tốn, luôn có tinh thần học hỏi, hiểu biết và luôn dùng tình thương để giúp cho các môn sinh trong thiền đường sống hòa thuân, thương yêu.

Các môn sinh phải cùng chung sức với trung tâm trưởng để giúp phát triển thiền đường và làm lợi ích cho mọi người.

Thầy Cô chúc cho môn sinh Kathy Luong và Sharon Tran luôn làm tròn nhiệm vụ được giao phó và sẽ luôn được sống trong vòng tay che chỡ của Sư Tổ DasiraNarada.

Thiền Đường Trung ương VDPHT
Seattle Ngày 05 tháng 12 năm 2012

Thầy Nguyễn Đức Thuận
Vi Diệu Pháp Hành Thiền
Thiền Đường Trung Ương - Seattle
4315 S Holly Street – Seattle, WA 98118 - USA
Phone : (206) 721 – 3066

Forums: 

Monthly archive