Tổ chức và chuẩn bị cho lớp học Cấp 4 năm 2017 - Malaysia

THÔNG BÁO
vv : Tổ chức và chuẩn bị cho lớp học Cấp 4 năm 2017 - Malaysia

Nhằm vào mục đích nâng cao trình độ hiểu biết tâm linh để hành pháp cho những môn sinh phát nguyện, thành tâm tu học theo pháp của Đức Sư Tổ Dasira Narada, nay Thiền Đường VDPHT Trung Ương sẽ mở khóa hướng dẫn lớp Cấp 4 vào 3 ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm 2017 ở tại Kuala Lumpur, Malaysia.

Thiền Đường Trung Ương Anaheim yêu cầu tất cả các trung tâm trưởng phụ trách Thiền Đường phải có trách nhiệm chọn lọc thực kỹ để giới thiệu các môn sinh được thụ huấn cấp 4. Thiền Đường Vi Diệu Pháp Hành Thiền trực thuộc chọn lựa những môn sinh phải đạt được những điều kiện sau để được tham dự lớp cấp 4 này:

1- Các môn sinh phải có quyết tâm tu học, hành pháp phục vụ tha nhân theo sự chỉ dạy từ Tổ.

2- Các môn sinh có đức tính tốt, thực tâm tham gia trợ lực cho Thiền Đường vững mạnh.

3- Để thanh lọc thân tâm trong sáng chuẩn bị cho việc được khai mỡ luân xa cấp bốn. Các Thiền Đường thông báo cho môn sinh hội đủ tiêu chuẩn tham dự lớp học Cấp 4 cần chuẩn bị trước những điều sau đây, là bắt đầu vào ngày 10 tháng 8 năm 2017:

a. Tuyệt dục; ăn chay, không ăn thịt cá; không uống rượu bia - bắt đầu từ ngày 10 tháng 8 năm 2017 cho đến khi mãn khóa.

b. Đến Thiền Đường địa phương của mình trước 2 tuần lễ để thiền định thanh lọc trược khí, ít nhất 2 tiếng mỗi ngày, trong thời gian này tạm thời không tham gia trị bệnh, hướng tâm về Tổ cầu lực gia trì.

Các môn sinh phải đến Kuala Lumpur, Malaysia trước 1 ngày, tức ngày 20 tháng 8 năm 2017 và nên chọn giờ giấc thuận tiện cho việc đưa đón. Ngày 23 tháng 8 năm 2017 là ngày mãn khóa học; cho nên nếu các môn sinh muốn trở về địa phương của mình, phải lấy các chuyến bay vào ngày hôm sau - ngày 24 tháng 8 năm 2017, hoặc trễ hơn, không được lấy vé trong ngày mãn khóa. Vài điều cần biết về sinh hoạt.

Để tiếp tay với ban tổ chức lớp học trong việc sắp xếp khách sạn, việc di chuyễn, ăn uống và các vấn đề liên hệ trong suốt khóa học xin liên lạc với cô Susan Lương ở Seattle qua email : SusanLuong@DDMinternational.org (Đien Thoai: 206-579-8818) or Mr. JK Chan ở Malaysia qua email: Kajang@DDMinternational.org (Đien Thoai: 60-16- 228-1688). Nay thông báo đến các Thiền Đường để thực hiện.

Thiền đường Trung Ương VDPHT,
ngày 23 tháng 7 năm 2017

Forums: 

Monthly archive