Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định thay đổi địa chỉ sinh hoạt
Thiền đường Phnom Penh, Campuchia.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Phnom Penh, Campuchia. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Phnom Penh phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô chấp thuận theo Thỉnh nguyện thư của Môn sinh Thiền đường Phnom Penh, thay đổi sang địa chỉ mới tiếp tục hoạt động như sau:
Địa chỉ: 68A Street no 384, Tuol Svay Prey district,
Phnom Penh, Cambodia
Liên lạc: Hin Darong
Điện thoại: +855 (012) 84 85 61

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 10/04/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive