Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường Quận 6

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Quận 6, Việt Nam. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Quận 6 phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền Đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền Đường Quận 6 đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền Đường

Ban Chấp Hành Thiền đường Quận 6
Trung Tâm Trưởng: LÊ CHẤN CƯỜNG (ĐT: +84 706 563 320)
Trung Tâm Phó (ngoại vụ):
HỒ VINH TRUNG (ĐT: +1 778 892 3979)
Trung Tâm Phó: PHAN MẠNH HÙNG (ĐT: +84 903 665 993)
Kế toán: VŨ THỊ DUYÊN
Thư Ký: NGUYỄN THỊ TÚ ANH
Thủ quỹ: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Ủy viên: LÊ TÚY TRÚC, ÔNG THANH SOẠN,
LÊ THỊ TÁM, TRẦN THỊ KIỀU OANH,
NGUYỄN THỊ KIM LỘC, BÙI THỊ SƠN,
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 09/09/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive