Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Hưng.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Vĩnh Hưng.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Vĩnh Hưng. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Vĩnh Hưng phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành nhóm thiền kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Vĩnh Hưng đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Trung Can Mb: 0917 691 498
Trung tâm Phó: Trần Văn Đảnh Mb: 0906 844 577
Huỳnh Văn Sáng Mb: 0918 897 954
Nguyễn Thị Thu Vân Mb: 0388 287 403

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 01/06/2024
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive