Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Trung Sơn. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Trung Sơn phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm Ban Chấp hành mới của thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Trung Sơn đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Ban Chấp Hành Thiền đường Trung Sơn
Trung tâm trưởng: Nguyễn Văn Cam ĐT: 0908 185 369
Trung tâm phó (phụ trách kỹ thuật):
Phạm Thị Kiều Chinh ĐT: 0815 420 399
Trung tâm phó (phụ trách hành chánh):
Nguyễn Thị Phương Loan ĐT: 0908 808 984
Các trưởng ban chuyên môn:
Trịnh Thị Lan Phương, Nguyễn Thế Toàn,
Lê Công Bảo, Nguyễn Thế Thọ, Nguyễn Thị Lê
Thư ký: Trương Hoàng Giang
Thủ quỹ: Đỗ Thị Mộng Hoàng
Kế toán: Nguyễn Thị Oanh

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 25/12/2020
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive