Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hoa Phượng Đỏ.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hoa Phượng Đỏ.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hải Phòng. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh thiền đường Hoa Phượng Đỏ phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hoa Phượng Đỏ đã biểu quyết vào ngày 06/07/2019, chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Lê Văn Ngải (ĐT : 0985 291 068)
Trung tâm phó (ngoại vụ): Lê Trung Hiếu (ĐT : 0904 782 848)
Trung tâm phó (nội vụ): La Văn Minh (ĐT : 0934 259 600)
Trung tâm phó (tài chính): Trịnh Thị Vân Thanh (ĐT : 0947 292 892)
Trung tâm phó (kỹ thuật): Vũ Thị Thời (ĐT : 0901 519 979)
Trung tâm phó (tổ chức): Trịnh Thị Thanh (ĐT : 0912 392 789)
Ủy viên: Nguyễn Văn An, Trần Thị Hải Huyền, Phùng Thị Hằng,
Vũ Thị Châu, Đỗ Thị Tìm

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 07/07/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive