Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

THÔNG BÁO

V/v: Quyết định bổ nhiệm ban chấp hành Thiền đường Hải Dương.

Nhằm mục đích truyền bá và phát triển VDPHT tại Hải Dương. Thầy Cô Chưởng Môn đã ý chỉ cho các môn sinh Hải Dương phải phát huy rộng rãi trong cộng đồng, để cư dân được thọ hưởng pháp Tổ.

Thầy Cô đã ra quyết định bổ nhiệm ban chấp hành thiền đường kèm theo quyết định do toàn thể Môn Sinh Thiền đường Hải Dương đã biểu quyết chọn Ban Điều Hành mới để tiếp tục phục vụ cho Thiền đường.

Trung tâm trưởng: Nguyễn Thế Hợp (ĐT: 0985-592-688)
TT Phó thường trực: Hoàng Văn Cách (ĐT: 0984-045-166)
Trung tâm Phó: Nguyễn Thị Mai Hòa (ĐT: 0868-071-263)
Nguyễn Thị Xuân (ĐT: 1253-318-658)
Ủy viên BCH: Phạm Văn Hưng, Phạm Văn Hiền,
Nguyễn Thị Minh Thìn

Thầy Cô chúc phúc cho tất cả môn sinh chung lực hành sự trong tinh thần cao thượng, Thiền đường hãy đoàn kết thương yêu lẫn nhau chứng minh cho cộng đồng nhìn nhận VDPHT mang đến lợi ích thật sự..

Thiền Đường Trung Ương VDPHT. USA. ngày 03/06/2019
Thầy Cô Chưởng Môn VDPHT
Nguyễn Đức Thuận & Nguyễn Ngọc Hải

Forums: 

Monthly archive