Mekong Delta, Cang Long Center, +84 98 356 6794

New administrative members of Cang Long meditation center:

Center Leader: VO VAN BIA (ĐT: +84 98 356 6794)
Assistant Leader: PHAN VAN THI (ĐT: +84 96 874 2109)
PHAM THI KIEU (ĐT: +84 32 989 6648)
ĐANG THI BA NHO (ĐT: +84 91 776 7104)
Secretary: NGUYEN VAN DIEU
Accountant: PHAM VAN MUOI
Treasurer: PHAM VAN PHUC

Forums: 

Location: 

ấp Nhà Thờ, xã Tân An,, Cang Long Dictrict, Tra Vinh Province,
Vietnam
VN

Monthly archive