Mở thiền đường và khai giảng khóa học VDPHT cấp 1 & 2 tại TP, Trà Vinh.

7 tháng 4, 2014

Theo sự thỉnh cầu của anh chị Hùng môn sinh thiền đường New York, nhân dịp có mặt tại VN, sau chuyến hành pháp ở Australia, Thầy Cô đã đến thành phố Trà Vinh để xem xét và nhận thấy hội đủ nhân duyên, nên cho phép khai giảng cấp 1&2 ngay trong tuần từ ngày 07/04/2014 do giảng huấn Trần Đây hợp cùng môn sinh TĐ Hồng Bàng phụ trách. Nhân dịp này Thầy Cô đã định được chổ để cho thành lập TĐ Trà Vinh…

Nay Thông báo cho toàn thể môn sinh VDPHT rỏ để chức mừng..

Thiền đường Trung Ương Anaheim
07/04/2014

VI DIỆU PHÁP HÀNH THIỀN
ANAHEIM HEADQUARTERS

Forums: 

Monthly archive