Level 1&2 and Level 3 classes in Vũng Tàu, VN

Level 1&2 : From Monday 20 to Saturday 25 February 2012
Level 3 : Sunday 26 February 2012

Instructors:
Lưu Nguyễn ( Surrey )
Nguyễn Tấn Nho ( Nha Trang )
Trần HoàngTùng ( Calgary 1 )

Undefined

Date: 

Monday, February 20, 2012 (All day) to Saturday, February 25, 2012 (All day)

Monthly archive