Lớp học Cấp 4 & 5 & 6 tại Mã Lai.

THÔNG BÁO

V.V: Lớp học Cấp 4 & 5 & 6 tại Mã Lai.

Được sự chấp thuận của Thầy Cô Chưởng Môn, thiền đường Trung Ương thông báo cho các môn sinh cùng thân hữu về lịch trình của khóa học
Cấp 4 & 5 & 6 của pháp môn Vi Diệu Pháp Hành Thiền, được tổ chức trong
tháng 05 & 06 năm 2025 tại Mã Lai.

Địa đểm dự kiến : Royale Chulan Hotel – Seremban (Malaysia)
Mẫu đăng ký lớp học : Sẽ gửi sau.

1/ Ngày đến cho Giảng huấn, Phụ lớp và Môn sinh học Cấp 6:
Thứ Tư, ngày 21 tháng 05 năm 2025.

2/ Cấp 6: Thứ Năm, ngày 22 tháng 05 đến Thứ Bảy, ngày 24 tháng 05 năm 2025.

3/ Môn sinh học Cấp 6 trả phòng & Môn sinh học Cấp 5 nhận phòng:
Chủ Nhật, ngày 25 tháng 05 năm 2025.

4/ Cấp 5: Thứ Hai, ngày 26 tháng 05 đến Thứ Tư, ngày 28 tháng 05 năm 2025.

5/ Môn sinh học Cấp 5 trả phòng & Môn sinh học Cấp 4 nhận phòng:
Thứ Năm, ngày 29 tháng 05 năm 2025.

6/ Cấp 4: Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05 đến Chủ Nhật, ngày 01 tháng 06 năm 2025.

VDPHT THIỀN ĐƯỜNG TRUNG ƯƠNG ANAHEIM

Forums: 

Monthly archive